Mail Màrqueting

Les campanyes d’email màrqueting segueixen sent una de les fórmules més utilitzades per informar als nostres clients de les nostres novetats, consells, etc…, ja que es tracta d’un sistema molt poc intrusivo. És un arma molt poderosa que, ben utilitzada, pot donar bons resultats, sobretot de conversió. L’important d’una bona estratègia d’email màrqueting és oferir als destinataris informació que sigui del seu interès, i per això és molt important planificar una estratègia i no dedicar-se a enviar emails de forma indiscriminada.

Com a part de l’estratègia d’email màrqueting, crearem una base de dades en la qual incloem tots els contactes dels quals disposa la teva empresa. A partir d’aquí, busquem la millor forma de classificar-los sobre la base de l’estratègia d’email màrqueting que hem planificat, la qual ens permeti enviar els emails correctes als usuaris correctes. A més, quan vam crear una campanya d’email màrqueting cuidem que aquesta disposi de tots els components necessaris perquè ofereixi els millors resultats. Vam crear un email específic per a la campanya, una landing page específica, i mesurem de forma precisa els objectius aconseguits. Amb treball, paciència i constància aconseguirem resultats a curt-mig termini.

Per a una estratègia completa de màrqueting digital, també t’oferim la gestió de les teves campanyes de Màrqueting Digital en Cercadors (SEM)

 

“Trabajamos más que un cartero
en Barcelona.”

Emailing

Las campañas de email marketing siguen siendo una de las fórmulas más utilizadas para informar a nuestros clientes de nuestras novedades, consejos, etc…, ya que se trata de un sistema muy poco intrusivo. Es un arma muy poderosa que, bien utilizada, puede dar buenos resultados, sobre todo de conversión. Lo importante de una buena estrategia de email marketing es ofrecer a los destinatarios información que sea de su interés, y por ello es muy importante planificar una estrategia y no dedicarse a enviar emails de forma indiscriminada.

Como parte de la estrategia de email marketing, crearemos una base de datos en la que incluimos todos los contactos de los que dispone tu empresa. A partir de aquí, buscamos la mejor forma de clasificarlos en base a la estrategia de email marketing que hemos planificado, la cual nos permita enviar los emails correctos a los usuarios correctos. Además, cuando creamos una campaña de email marketing cuidamos que esta disponga de todos los componentes necesarios para que ofrezca los mejores resultados. Creamos un email específico para la campaña, una landing page específica, y medimos de forma precisa los objetivos conseguidos. Con trabajo, paciencia y constancia conseguiremos resultados a corto-medio plazo.

Para una estrategia completa de marketing digital, también te ofrecemos la gestión de tus campañas de Marketing Digital en Buscadores (SEM)

“Trabajamos más que un cartero
en Barcelona.”