Mail Màrqueting

Les campanyes d’email màrqueting segueixen sent una de les fórmules més utilitzades per informar als nostres clients de les nostres novetats, consells, etc…, ja que es tracta d’un sistema molt poc intrusivo. És un arma molt poderosa que, ben utilitzada, pot donar bons resultats, sobretot de conversió. L’important d’una bona estratègia d’email màrqueting és oferir als destinataris informació que sigui del seu interès, i per això és molt important planificar una estratègia i no dedicar-se a enviar emails de forma indiscriminada.

Com a part de l’estratègia d’email màrqueting, crearem una base de dades en la qual incloem tots els contactes dels quals disposa la teva empresa. A partir d’aquí, busquem la millor forma de classificar-los sobre la base de l’estratègia d’email màrqueting que hem planificat, la qual ens permeti enviar els emails correctes als usuaris correctes. A més, quan vam crear una campanya d’email màrqueting cuidem que aquesta disposi de tots els components necessaris perquè ofereixi els millors resultats. Vam crear un email específic per a la campanya, una landing page específica, i mesurem de forma precisa els objectius aconseguits. Amb treball, paciència i constància aconseguirem resultats a curt-mig termini.

Per a una estratègia completa de màrqueting digital, també t’oferim la gestió de les teves campanyes de Màrqueting Digital en Cercadors (SEM)

 

“Trabajamos más que un cartero
en Barcelona.”